UWV

Fa-Brik voert de diensten Modulair, Werkfit en Naar Werk uit voor alle doelgroepen van het UWV. Daarnaast is Fa-Brik een door het UWV erkende jobcoachorganisatie. Wij zijn werkzaam in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Re-integratiediensten voor het UWV

Fa-Brik heeft een raamovereenkomst UWV voor het ‘Inkoopkader 2016-2020 Re-integratiediensten’. Deze raamovereenkomst loopt in ieder geval tot 2025. Onder deze overeenkomst vallen:
Modulaire re-integratiediensten
Werkfit arbeidsre-integratietrajecten
Naar Werk arbeidsre-integratietrajecten

Matrix

Modulaire re-integratiediensten

Fa-Brik voert voor het UWV modulaire reintegratiediensten uit. Wij kunnen bijvoorbeeld een praktijkassessment doen voor mensen voor wie het moeilijk in te schatten is wat de mogelijkheden zijn om te werken. Ook doen wij participatie-interventie voor mensen voor wie Werkfit nog niet passend is. We richten ons op het bevorderen van de maatschappelijke deelname. Daarnaast bieden we begeleiding bij scholing voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding.

Werkfit arbeidsre-integratietrajecten

Fa-Brik voert voor het UWV de dienst Werkfit uit. Deze dienstverlening richt zich op het in beweging brengen van mensen. Wij begeleiden mensen in hun persoonlijke traject om de stap richting werk te kunnen zetten, vrijwilligerswerk te starten of een opleiding te volgen. Fa-Brik maakt vaak gebruik van werkervaringsplekken en gerichte coaching. Ook sport en bewegen kunnen hierbij belangrijke factoren zijn.

Naar werk arbeidsre-integratietrajecten

Fa-Brik voert voor het UWV de dienst Naar Werk uit. Het doel van deze dienst is om mensen die klaar zijn om aan het werk te gaan te begeleiden naar een betaalde baan. Ook hebben wij veel ervaring met het begeleiden van zelfstandigen bij zowel de opstart als de verdere uitrol van hun bedrijf.

Jobcoaching

Fa-Brik is een door het UWV erkende jobcoachorganisatie. We begeleiden mensen op hun werkplek om zorg te dragen voor een duurzame plaatsing. De kwaliteit van onze jobcoaching wordt doorlopend gemeten bij werknemers en werkgevers. Onze dienstverlening is in de afgelopen jaren steeds zeer hoog gewaardeerd.