Fit via Fa-Brik

Fit via Fa-Brik is een traject waarin naast het werken aan een duurzame (betaalde) dagbesteding de nadruk ligt op het versterken van persoonlijke effectiviteit, om zo duurzame inzetbaarheid in de meest brede zin van het woord te bewerkstelligen. Het doel is dat de levensstijl van de kandidaat verbetert en daarmee de kans op een duurzame (betaalde) dagbesteding groter wordt.

Samen proberen we duidelijk te krijgen wat de mogelijke verbeterpunten zijn. We stellen een plan op waarin inzichtelijk wordt wat verbetering van levensstijl voor de deelnemer kan opleveren. Kandidaten worden gestimuleerd zelf de controle over hun leven te nemen. Ze zijn zelf de spil in de verandering en met de juiste ondersteuning volgt de stap richting een bewuster en gezonder leven en een duurzame inzetbaarheid. Factoren die een rol kunnen spelen, zijn empowerment, bewegen, voeding, ademen, meditatie, sociale contacten en slaap. Elk traject is individueel maatwerk met een duidelijk vastgelegde rol voor de deelnemer. Indien nodig kunnen specialisten ingezet worden. Wij zijn ervan overtuigd dat met Fit via Fa-Brik een grote groep kandidaten uit hun vicieuze cirkel en daardoor dichterbij duurzame inzetbaarheid kan komen.


Bent u ge├»nteresseerd of wilt u meer informatie over Fit via Fa-Brik? We komen graag met u in contact.

Overzicht van website en socials