Fit via Fa-Brik | Over het project - Nieuws

< ander nieuws

Fit via Fa-Brik | Over het project

Fit via Fa-Brik | Over het project

Veel van onze kandidaten zitten door zowel psychische problemen als een ongezonde leefstijl in een neerwaartse spiraal: de mentale en fysieke problematiek en daardoor het gebrek aan kansen en persoonlijke groei versterken elkaar over en weer. Om dit te doorbreken is Fa-Brik vorig jaar gestart met een pilot: Fit met Fa-Brik. In een traject van 26 weken laten wij deelnemers kennismaken met een actievere, gezondere leefstijl. Want een actieve en gezonde leefstijl is goed voor lichaam én geest.

Regelmatig sporten vermindert stress, onrust en angst, en geeft je een betere nachtrust en meer zelfvertrouwen. De sociale component van samen sporten heeft vaak ook een positief effect. Al met al kan sporten, onder de juiste begeleiding, ervoor zorgen dat je duurzaam actiever in het leven komt te staan. En dat is precies waar we met onze kandidaten naartoe willen. Met Fit via Fa-Brik willen wij de persoonlijke effectiviteit van onze kandidaten versterken en hen motiveren om de stap te zetten naar duurzame (betaalde) dagbesteding.

Voor dit project werken wij nauw samen met de personal trainers van Hamstra PT in Drachten. Samen met hen verzorgen we leefstijltrajecten op maat, bestaande uit twee fases: Oriëntatie en Uitvoering. In de Oriëntatiefase brengen we de huidige leefstijl van de deelnemers in kaart en onderzoeken mogelijkheden op het gebied van sport en bewegen. Na deze drie weken stellen de deelnemer, de jobcoach en de personal trainer samen een plan op voor het vervolg van het traject. In de Uitvoeringsfase, die zestien weken duurt, staat het werken aan de gestelde doelen centraal.

Gedurende het traject krijgt de deelnemer steeds meer eigenaarschap over zijn/haar leefstijl. Elke vier weken is er overleg tussen de betrokkenen. In september 2022 zijn de eerste twee kandidaten gestart. Zij hebben het traject met succes doorlopen. Vele anderen zijn hen inmiddels gevolgd. Wil je meer weten over dit project? We vertellen je er graag alles over! Neem contact met ons op!